องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานและติดตามผลแผน
การปรับลดกระบวนงานบริการ
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ สป.สช.
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 41 คน
เดือนนี้ 133 คน
ปีนี้ 31414 คน
ทั้งหมด 35484 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (3.12.2556)

  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
            เมื่อวันที่  8 ส.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำโดยนายแดง ชุดกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน” ปี ...
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
  วันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘
  วันท้องถิ่นไทย ปี๒๕๕๘
  ประชุมสภา
  ประชุมพนักงาน
  แจกเบี้ยผุ้สูงอายุประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  อบต.สัญจร
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
  วันปิยะมหาราช 2557
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.