องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานและติดตามผลแผน
การปรับลดกระบวนงานบริการ
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ สป.สช.
 
รณรงค์การล้างมือ อบต.ขามสมบูรณ์
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 40 คน
เดือนนี้ 152 คน
ปีนี้ 31608 คน
ทั้งหมด 35678 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (3.12.2556)

  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
          เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอคง ได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านตะหนอด หมู่...
 
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนต...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารพนักงาน ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสา...
  โครงการพ่นยุงเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลขามสมบูรณ์ สมัยสาม...
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
  วันผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘
  วันท้องถิ่นไทย ปี๒๕๕๘
  ประชุมสภา
  ประชุมพนักงาน
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.