วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นต์เตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0011 เป็นจำนวนเงิน 2,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้บริหาร (ผ.ถ.)แลสมาชิก (ส.ุถ.) แบบสำเนา ในตัว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบท้้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
เหมาจัดทำวัสดุต่างๆใช้สำหรับการเลือกตั้ง (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 320 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด)
5  พ.ย. 2564
ซื้อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1 กล่องและค่าขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 1,124.90 ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6 กล่องและค่าขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 6,014.50 ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวโควิด-19 กรณีกักตัว 14 วัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 5 วัน (1-5 ตุลาคม 2564) เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมบ้าน หมู่ที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง