วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คระยะสำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ขต 1849 นม เป็นเงิน 7,075.09 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถ Y.265/65R17 112S เพื่อใช้สำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ขต 1849 นม จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน 14,859.81 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 21,980 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 481 63 0012 รวมเป็นเงิน 450 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักปลัด)ห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนโดยอาคารห้องน้ำมีขนาดกว้าง3เมตรยาว7.30เมตร(ตามแบบแปลนอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 9,440 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง