วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ ๕ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโนนสีฟัน ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ ๑๑ ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันผสมน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง