องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ราคากลาง ม.6 [ 7 มี.ค. 2559 ]
52 ราคากลาง ม.13 ข้อบัญญัติ [ 7 มี.ค. 2559 ]
53 ราคากลาง ม.13 จ่ายขาด [ 7 มี.ค. 2559 ]
54 ราคากลางม.9 คสล. [ 7 มี.ค. 2559 ]
55 ราคากลาง คสล ม.5 จ่ายขาด [ 3 มี.ค. 2559 ]
56 ราคากลางลูกรัง ม.2 [ 19 ก.พ. 2559 ]
57 ราคากลางลูกรัง ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]
58 ราคากลางหินคลุก ม.3 [ 19 ก.พ. 2559 ]
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมูบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่10 [ 22 ม.ค. 2559 ]
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตาฮวดพาสุข บ้านตะหนอด หมู่ที่6 [ 22 ม.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9