องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะหนอด หมู่ที่ 6 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดท่อฝั่งกลบขยะ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ก.ย. 2560 ]
24 ราคากลางโครงการวางท่าแมนประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2560 ]
25 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ส.ค. 2560 ]
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำประปา-ทางแยกด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]
28 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรัง บ้านโจด หมู่ที่4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 9 ส.ค. 2560 ]
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 8 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]
30 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตันสน บ้านขาม หมู่ที่ 1 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10