องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองสะแกพัฒนา ไปบ้านบุ่งตะคลอง(ต่อจากสายเดิม) บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]
22 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 1 ส.ค. 2560 ]
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสุดเขตเสาไฟ บ้านโจด หมู่ที่ 4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 30 ก.ค. 2560 ]
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]
25 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านพ่อหุ่น ไกลกลาง บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านนางสุบิน ฉิมนอก ไปสามแยกบ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่ 12 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระหนองสะเดาทิศตะวันตก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 12 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 6 มิ.ย. 2560 ]
28 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
[ 6 ม.ค. 2560 ]
29 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 6 ม.ค. 2560 ]
30 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิม ลูกรัง แล้วบดทับ) บ้านสระหลวง หมู่ที่3 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2559 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9