องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศราคากลาง ม.๑ [ 3 พ.ค. 2561 ]
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก [ 24 ม.ค. 2561 ]
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ปรับรื้อ (ทางเดิมลูกรัง) แล้วบดทับจำนวน 2 สาย บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 27 ต.ค. 2560 ]
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ้านสี่เหลี่ยม บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุดไปเขตการไฟฟ้า บ้านโจด หมู่ที่ 4 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประชาดุทิศ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 15 ก.ย. 2560 ]
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ [ 13 ก.ย. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10