องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 10 ธ.ค. 2557 ]
13 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เรื่อง ไยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ธ.ค. 2556 ]
16 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2556 [ 17 ธ.ค. 2555 ]
17 เอกสารแนบภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 ธ.ค. 2555 ]
18 เอกสารแนบภาษีป้าย [ 17 ธ.ค. 2555 ]
19 เอกสารแนบภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ธ.ค. 2555 ]
20 ขั้นต้อนการเสียภาษี [ 17 ธ.ค. 2555 ]
 
|1หน้า 2|3