องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำเครื่องพ่นหมอกควันพร้อมน้ำยาพ่นหมอกควัน ไปหมู่บ้านเพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ( ม.๒,ม.๓,ม.1๒)


วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำเครื่องพ่นหมอกควันพร้อมน้ำยาพ่นหมอกควัน ไปหมู่บ้านเพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ( ม.๒,ม.๓,ม.1๒)