องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑


วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 นายแดง ชุดกลาง นายก อบต.ขามสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสภาโดยพร้อมเพรียงกัน