องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


นายก อบต. คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อำเภอคง ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยพร้อมเพรียงกัน