องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน


วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ นำของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่