องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย


พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายที่ บ้านขาม หมู่ที่ ๑