องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ


      เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและเตรียมสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน (ศฑน.) อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 104  คน