องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการพ่นยุงเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559


  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2559 โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์